6. workshop ČASEM "Modernizace a provoz sportovní infrastruktury"

Pozvánka na 6. workshop České asociace sportovních ekonomů a manažerů (ČASEM) na téma "Modernizace a provoz sportovní infrastruktury"

2. 6. 2021

Dovolujeme si vás pozvat na odborné setkání spolku České asociace sportovních ekonomů a manažerů (ČASEM). 6. workshop ČASEM proběhne ve středu 2. června 2021 ONLINE formou.

Smyslem workshopu se zástupci obecních a krajských úřadů je výměna informací o problematice modernizace případně nové výstavby sportovní infrastruktury v České republice. Považujeme za nezbytné vzájemně se informovat o nových trendech, které existují v oblasti rozvoje infrastruktury nejpopulárnějších sportovních odvětví.

Workshop ČASEM je setkání předních odborníků – praktiků (zástupců sportovních a veřejných organizací s představiteli obcí, v jejichž referátu je sportovní život v obcích) a teoretiků (zástupců akademické sféry z FTVS UK v Praze, FTK na UP v Olomouci, FSpS na MU v Brně, VŠTVS Palestra aj.)

Témata WORKSHOPU ČASEM:

 • Modernizace a provoz sportovní infrastruktury
 • Možnosti financování sportovní infrastruktury pomocí dotačních programů
 • Nové trendy sportovní infrastruktury ve fotbale a hokeji

Pro koho je WORKSHOP ČASEM určen:

 • zastupitele obcí a místní správy, kteří mají ve své kompetenci sport
 • zaměstnance servisních organizací, kteří spravují sportovní zařízení
 • vědecké a univerzitní pracovníky, kteří se zabývají danou problematikou
 • zástupce sportovních organizací (asociací, svazů či střešních organizací) působících na municipální úrovni
 • odbornou veřejnost a studenty

Cíle a přínosy WORKSHOPU ČASEM:

 • nové trendy plánování výstavby sportovních zařízení
 • další možnosti financování sportovní infrastruktury na municipální úrovni
 • financování sportu a sportovní infrastruktury na krajské úrovni
 • vytvoření platformy pro spolupráci sportovních organizací a vědeckých pracovníků
 • platforma pro diskusi, sdílení zkušeností a přístupů dobré praxe

Plánovaný program workshopu:

9.00 – 9.30 Technický úvod – připojení účastníků

9.30 – 9.45 Zahájení workshopu + úvodní slovo Doc. Ing. Jiří Novotný, CSc

9.45 – 10.00 Host – p. Rachota

10.15 – 10.30 Host – p. Rýznar

10.30 – 10.45 Host – p. Lukl

10.45 – 11.00 Host - Energetická účinnost budov

11.00 – 11.15 Infrastruktura fitness - Miroslav Jirčík (projektový manažer, 3D Fitness)

11.15 – 12.00 Diskuse

Pozn. Organizátoři workshopu mají právo změnit program workshopu dle možností vystupujících.

Registrace a poplatek :

Účast na WORKSHOPU je podmíněna on-line registrací a zaplacením konferenčního poplatku. Registrujte se nejpozději do do 31. května 2021 zde: https://forms.gle/4R3cd3BNGkCq7o7N9

Konferenční poplatek je stanoven na 200 Kč za účastníka. Konferenční poplatek se hradí na účet spolku ČASEM 268827877/0300 do 31. května 2021.

Odkaz ke spuštění konference bude před zahájením zaslán každému z účastníků na email uvedený pří registraci.

Organizátor workshopu:

Česká Asociace Sportovních Ekonomů a Manažerů z.s., kontakt: Ing. Vladimír Hobza e-mail:vladimirhobza@gmail.com, mobil: 728 132 098

Na setkání s Vámi se těší

Doc. Ing. Jiří Novotný, CSc., předseda spolku ČASEM

Mgr. Jiří Kotáb, Ph.D., člen VV spolku ČASEM


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info