Vědecká skupina doc. Šímy je součástí projektu COOPERATIO

Členové České asociace sportovních ekonomů a manažerů z Fakulty tělesné výchovy a sportu UK jsou členy vědeckého týmu v rámci projektu COOPERATIO, kde se odborně věnují tématu Sport jako dynamický segment vyspělé ekonomiky

12. 12. 2023

Členové vědecké skupiny docenta Jana Šímy (zleva: Josef Voráček, Ph.D., doc. Jan Šíma, Ph.D., Jakub Štědroň, Ph.D., doc. Eva Čáslavová, CSc., Ing. Daniel Opelík, prof. Jiří Kraft, CSc., Billy Crossan, Ph.D., Ing. Michaela Kaprálková, Tomáš Ruda, Ph.D.)

Fakulta tělesné výchovy a sportu UK je součásti projektu Cooperatio na němž se podílí 12 vědeckých týmu. Jeden z těchto týmů vede doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D., vedoucí katedry Managementu sportu, FTVS UK a také místopředseda ČASEM, z. s.

Vědecká skupina doc. Šímy je složena z odborníků z katedry Managementu sportu a TV, kteří jsou také členy ČASEM, z. s. Vedle již zmíněného doc. Šímy jsou to doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc., PhDr. Josef Voráček, Ph.D. také Ing. et Mgr. Daniel Opelík. Členy vědeckého týmu jsou dále prof. Ing. Jiří Kraft, CSc., Mgr. Jakub Štědroň, Ph.D., Mgr. Billy Crossan, Ph.D., PhDr. Tomáš Ruda, Ph.D. a Ing. et Mgr. Michaela Kaprálková, M.A.

Vědecká skupina doc. Šímy se věnuje tématu Sport jako dynamický segment vyspělé ekonomiky, zejména ve vztahu k trhu práce. Výzkumným záměrem je analyzovat ekonomicko-sociální podmínky sportu, získávat nové poznatky umožňující úspěšné řízení sportovních organizací z pohledu zajištění a provozování sportovní činnosti jak v profesionálním, tak i amatérském sportu. Zkoumané oblasti navazují na současné trendy ve společenských vědách a reflektují potřeby trhu práce.

Vědecký tým se věnuje tématům:

  • Krizový management ve sportovních organizacích
  • Role, funkce a kompetence manažerů ve sportovních organizacích
  • Migrace ve sportu
  • Marketingová komunikace sportovních organizací
  • Sport Governance

O projektu více prozradí video.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info