Publikace

Publikace

Vybrané publikace členů ČASEM s vazbou na sportovní management a ekonomii sportu:

Management a marketing sportu 21. století - Čáslavová Eva

Management a marketing sportu 21. století - Čáslavová Eva

Posláním předkládané kníhy je poskytnout ucelený výklad poznatků moderního managementu sportu a ukázat na to, jak je aplikačně využívá české prostředí sportu. Je určena především pro studenty oborů management sportu v České republice, dále pak i zájemcům o moderní management ze sportovních organizací (jak ziskového charakteru – obchodních společností, tak neziskového charakteru – spolků, atp.)

Výklad je koncipován na základě moderních poznatků managementu sportu ve světové literatuře, prezentovaných na konferencích oborové asociace – WASM (Světová asociace managementu sportu) a EASM (Evropská asociace managementu sportu). Text současně zahrnuje změny, které se vyskytly v českém sportovním prostředí v posledních letech a ovlivnily fungování sportovních organizací.

Tematický sled jednotlivých kapitol se věnuje manažerským činnostem v oblasti tělesné výchovy a sportu. Ze sekvenčních manažerských činnosti jsou to plánování a organizování v oblasti sportu, ze specifických manažerských činností – marketing sportu, reklama ve sportu a sponzorování ve sportu. Poslední kapitola je určena spíše pracovníkům sportovním praxe. Tato kapitola se snaží přehlednou formou nabídnout poznatky v manuálu pro řízení neziskové sportovní organizace.

Více o publikaci zde

Mirovský Tomáš, Novotný Jiří - Volunteer work at the 2018 Olympic Festivals in Brno – on some key organizational aspects of sports event project management and financial value of volunteers' work

The work quantifies the value of volunteer work that was done during the organization of the Olympic Festival (OF) in Brno in February 2018 based on the specification of individual volunteer positions according to the ISCO classification and the median average wage for each level for the South Moravian Region in February 2018.

The vast majority of sporting events cannot really do without the active involvement of volunteers. Mega sports events need to fill dozens of positions with staff for which they usually do not have the necessary budget and therefore supplement their organi-zational team with volunteers, hoping for a sufficient number of volunteers (i.e. quantity) but also for their competence (i.e. qua-lity). The task of volunteers is usually to provide those services that are in direct contact with spectators and active participants, especially in the case of mass sporting events. These activities are often a combination of "responsible/monotonous/stressful".

This paper compares the planned numbers of volunteers to deliver a 17 day long sporting event carrying a national impact with the actual numbers generated by accurate records throughout the project, and struggles to provide best possible answers to the question of what the additional cost to the organizer would have been if volunteers had not been part of the organizing team.

Keywords: Volunteers, mega sports events, Olympic Festival, Olympic Games, voluntary work, economic impact (value)

Full text ke stažení zde

Sborník z mezinárodní konference "Management, technologie a sport 2022"

1. ročník

Sborník z mezinárodní konference "Management, technologie a sport" konané dne 2. 2. 2022 na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s Českou manažerskou asociací.

Full text ke stažení zde

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info