4. workshop ČASEM „Koncepce rozvoje sportu na municipalitách“

Pozvánka na 4. workshop ČASEM na téma "Koncepce rozvoje sportu na municipalitách"

17. 5. 2018

Dovolujeme si Vás pozvat na odborné setkání spolku České asociace sportovních ekonomů a manažerů. 4. workshop České asociace sportovních ekonomů a manažerů (ČASEM) na téma "Koncepce rozvoje sportu na municipalitách" proběhne 14. června 2018 na půdě Fakultě tělesné kultury (FTK) Univerzity Palackého v Olomouci, v přednáškové místnosti Aplikačního centra BALUO na Třídě Míru 117, 771 11 Olomouc. Workshop je zaměřen na velmi aktuální téma koncepčního uchopení rozvoje sportu na municipalitách.

Setkání je určeno pro všechny, kteří se podílí na utváření sportu a sportovních koncepcí na obecní, regionální či spolkové úrovni. Vítáme samozřejmě ostatní zájemce o tuto problematiku – zástupce obcí, akademické obce, médií, či z řad studenstů. Na workshopu vystoupí odborníci z praxe, z univerzit včetně odborníků na sportovní legislativu, ekonomové a manažeři.

Jestliže se domníváte, že pozvánka je určena pro někoho jiného z Vaší obce či organizace, neváhejte mu ji šířit dále.

Registrovat se na workshop můžete online do 30. 5. 2018.

Účastnický poplatek činí 650 Kč (vystupující s příspěvkem neplatí). Více informací o této akci najdete v přiloženém Programu konference (workshopu).

Kontaktní e-mailová adresa: tomas.hollein@upol.cz.

Akce má omezenou kapacitu na 60 účastníků.

Na setkání s Vámi se těší

Doc. Ing. Jiří Novotný, CSc., předseda spolku ČASEM                                                    

Doc. Ing. Vladimír Hobza, Ph.D., člen předsednictva ČASEM 

a další organizátoři workshopu

                                                                  

Program 4. konference ČASEM

Hlavní téma: "Koncepce rozvoje sportu na municipalitách"

Termín konání: 14.6.2018

Místo konání: Aplikační centrum BALUO, FTK UP v Olomouci, Tř. Míru 117 Olomouc

Časový program: 10.30 – 15.45h

 

Program:

I. Dopolední část programu 

10.30 Registrace účastníků, coffee break

11.00 Zahájení – Program workshopu

11.05 – 11.10 Děkan FTK UP Mgr. Michal Šafář, Ph.D. – oficiální zahájení

11.10 – 11.30 Mgr. Karel Kovář, Ph.D., náměstek ministra MŠMT – Koncepce rozvoje sportu na municipalitách

11.30 – 11.50 doc. Ing. Jiří Novotný, CSc (FSpS MU Brno). - Doporučení komise pro ekonomickou dimenzi sportu EU (z plánovacího období 2014 – 2017) v oblasti velkých sportovních akcí a investic do sportovní infrastruktury. Alternativní téma: Doporučený postup obcí při uvažované výstavbě sportovního zařízení

11.50 – 12.10 doc.I ng. Vladimír Hobza, Ph.D. (FTK UP Olomouc) – Příspěvek ke koncepci financování sportu na municipalitách

12.10 12.30 Diskuse

12.30 – 13.30 Přestávka na oběd

 

II. Odpolední část programu

13.30 – 13.50 Ing. Vítězslav Holub (ředitel odboru servisních center ČUS) a Mgr. Jakub Popelka, Ph.D. (Lokal Sport)  - Praktické aspekty tvorby Plánů rozvoje sportu v obcích

13.50 – 14.10 Ing. Marek Pavlík, Ph.D. (ESF MU Brno) – Sport a strategické plánování obcí

Případně: PhDr. Jan Šíma, Ph.D. (FTVS UK Praha) - Analýza příležitostí a hrozeb financování sportovních klubů z veřejných prostředků

14.10 – 14.30 Diskuse

14.30 – 14.45 Přestávka – coffee break; alternativně: pokračování diskuse

14.45 – 15.05 Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D. (FTK UP Olomouc) - Podpora pohybové aktivity a komunální politika

15.05 – 15.25 Mgr. Jiří Kubíček - Problematika obcí a spolků ve světle Občanského zákoníku a Zákona o podpoře sportu

15.25 – 15.45 Diskuse

15.45 Slavnostní zakončení


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info