Scientia Movens 2023 | Mezinárodní vědecko-popularizační konference

 • 16. – 17. května 2023
 • Konferenční prostory Univerzity Karlovy, Karolinum, Ovocný trh 5, 116 36, Praha 1

Konference je zaměřena svým hlavním tématem na způsoby udržení a zlepšení lidského zdraví.

Téma letošní konference je „dovednosti trvale udržitelného zdraví“

Termín konference: 16.- 17.5.2023

Místo konference: Konferenční prostory Univerzity Karlovy, Karolinum, Ovocný trh 5, 116 36, Praha 1

Oficiální web konference zde

Přijímáme vědecko-výzkumná témata příspěvků, ale i témata popularizační v těchto sekcích:

 • Výživa a zdraví populace
 • Fyzická zdatnost současné populace
 • Vzdělávání jako prostředek pro změnu
 • Pohyb jako prostředek udržení fyzického i psychického zdraví
 • Esport: příležitosti a hrozby

Příspěvek zasílejte emailem (scientiamovens@ftvs.cuni.cz) ve formě Grafického abstraktu dle propozic. Výstupem konference bude sborník grafických abstraktů. Konference je rozdělena na několik části dle tematických sekcí, přednášejících a formy prezentace:

Keynote přednášky jsou určené pro zvané řečníky a uvádějí jednotlivé sekce (30 min prezentace + 5 min diskuse)

Standardní přednášky (15 min prezentace + 5 min diskuse) jsou určeny pro akademické a vědecké pracovníky.

Studentské přednášky (10 min prezentace + 5 min diskuse) jsou určené pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Tyto přednášky budou hodnoceny komisí v rámci jednotlivých sekcí a nejlepším budou uděleny ceny.

Studentské postery (představení projektu a tématu u panelu s posterem) jsou určeny studentům bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Za nejlepší postery budou uděleny ceny.

V přednáškových místnostech bude k dispozici standardní technika (data projektor, PC, prezenter). Postery se budou umísťovat do konferenčních prostor Karolína ráno od 8 h první den konference.

Registrace

Včasná registrace je podmíněná s odesláním vložného do 28.2.2023 na účet fakulty: 0085332011/0100 s přiděleným variabilním symbolem. Registrace je podmíněná odesláním vložného do 16.4.2023 na účet fakulty: 0085332011/0100 s přiděleným variabilním symbolem (pro přidělení variabilního symbolu a vystavení faktury kontaktujte: klicova@ftvs.cuni.cz)

 

Výše registračních poplatků pro akademické pracovníky/studenty:

*Včasná registrace do 28.2.2023 je 2500,- Kč / 300,- Kč

*Pozdní registrace do 16.4.2023 je 3500, - Kč / 700,- Kč

Registrace do 30.4.2023 z řad široké veřejnosti bez příspěvku je 500 Kč.

Vložné při neúčasti je nevratné.

Registrační formulář

Registrační formulář zde

Organizační tým

 • Doc. Dr. Jana Jaklová Dytrtová, Ph.D
 • Doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.
 • Doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
 • Prof. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D.
 • RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc.
 • doc. Paedr. Tomáš Perič, Ph.D.
 • doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc.
 • doc. RNDr. Lucie Korecká, Ph.D.
 • doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
 • Mgr. Zdeněk Ledvina, LL.M., MBA
 • PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
 • PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
 • PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
 • Mgr. Tomáš Macas, Ph.D.
 • Ing. Lenka Henebergerová
 • Ing. Hana Klíčová
 • Msc. Ishak Kovač
 • Mgr. Vendula Soukupová
 • Msc. Farwa Babar
 • Alice Franzová
 • Júlia Rumanová
 • Bc. Eva Musilová
 • Bc. Karolína Jelínková

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info