Výbor

Předseda: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.

Místopředseda: Ing. Jana Nová, Ph.D., MBA

Členové výboru: doc. Ing. Eva Čáslavová,CSc., doc. Ing. Vladimír Hobza, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc.

Kontrolní komise: Mgr. Jiří Kotáb, Mgr. Oldřich Racek, Ph.D, Mgr. Jan Šíma