Vize

Česká asociace sportovních ekonomů a manažerů (ČASEM) je dobrovolný nepolitický a zájmový spolek odborníků, kteří poskytují vzdělávání v oblasti sportovního managementu a ekonomie na území České republiky. ČASEM rovněž usiluje o spolupráci se zahraničními subjekty obdobného zaměření.

 

ČASEM byla založena odborníky, akademiky i sportovci s cílem sdílet znalosti, propagovat a hájit zájmy sportu jako součásti české společnosti.

 

Co chceme

 • Vytvořit platformu pro spolupráci v oblasti ekonomiky a managementu sportu v České republice i v zahraničí
 • Rozvíjet spolupráci napříč ziskovým i neziskovým sektorem, navazovat partnerství se sportovními kluby, školami a institucemi veřejné správy
 • Komunikovat a propagovat pozice ekonomů a manažerů sportu při jednání s představiteli veřejné správy a zájmových skupin.
 • Podporovat výzkum a projekty s poznatky přenositelnými do praxe jak manažerů, tak i veřejné správy
 • Podílet se na přípravě a realizaci účinného systému více zdrojového financování sportu a tělesné výchovy v České republice,
 • Napomoci rozvoji sportovního prostředí a sportovních klubů
 • Spolupracovat s mezinárodními organizacemi zaměřenými na ekonomiku a management sportu.

 

Co nabízíme

 • Organizaci workshopů a seminářů cílem sdílet informace a posilovat partnerství mezi sportovními kluby, veřejnou správou, univerzitami, firmami i zájmovými skupinami.
 • Zpracování analytických materiálů a komparačních studií z oblastí jako je poskytování dotací sportovním klubům, hodnocení dopadů investičních akcí, porad oblasti financování, účetnictví a daní sportovních klubů
 • Poradenství pro sportovní kluby v oblasti marketingu a managementu
 • Poradenství pro instituce veřejné správy, obcí a krajů
 • Organizaci mezinárodní konference s cílem podporovat přenos poznatků z vědy do praxe
 • Příležitost pro neformální kontakty a aktivity mezi svými členy.

Novinky

Modernizace a provoz sportovní infrastruktury

2. června 2021

Pozvánka

na 6. workshop České asociace sportovních ekonomů a manažerů

(ČASEM) na téma

 

Modernizace a provoz sportovní infrastruktury

ONLINE formou

 

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si vás pozvat na odborné...

5. workshop ČASEM

30. září 2019

 

Pozvánka

na 5. workshop České asociace sportovních ekonomů a manažerů

(ČASEM) na téma 

 

„Národní agentura a financování sportu v ČR“

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si vás pozvat na odborné setkání spolku...