5. workshop ČASEM

30. září 2019

 

Pozvánka

na 5. workshop České asociace sportovních ekonomů a manažerů

(ČASEM) na téma 

 

„Národní agentura a financování sportu v ČR“Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si vás pozvat na odborné setkání spolku České asociace sportovních ekonomů a manažerů (ČASEM).

5. workshop ČASEM proběhne v úterý 19. listopadu 2019 na Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice, v místnosti B2 v budově DB na adrese Studentská 84, Pardubice 2.

Workshop je zaměřen na velmi aktuální témata řízení a plánování sportu na národní úrovni formou nově vznikající agentury a dále na financování sportu s důrazem na transparentní přerozdělování prostředků

Setkání je určeno pro všechny, kteří se podílí na utváření sportu a sportovních koncepcí na obecní, regionální či spolkové úrovni. Vítáme samozřejmě ostatní zájemce o tuto problematiku – zástupce obcí, akademické obce, médií, či z řad studenstva. Na workshopu vystoupí odborníci z praxe, z univerzit včetně odborníků na sportovní legislativu, ekonomové a manažeři.

Jestliže se domníváte, že pozvánka je určena pro někoho jiného z Vaší obce či organizace, neváhejte mu ji přeposlat.

Registrovat se na workshop můžete online kliknutím na odkaz zde. Účastnický poplatek činí 650 Kč (vystupující s příspěvkem neplatí). Více informací o této akci najdete v přiloženém Programu konference (workshopu). Akce má omezenou kapacitu na 60 účastníků.

 

Na setkání s Vámi se těší

 

Doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.                                                    Mgr. Jiří Kotáb, Ph.D.

předseda spolku ČASEM                                                       člen VV spolku ČASEM

           organizátor workshopu

 

 

Program 5. Konference (workshopu) ČASEM

Hlavní téma: „Národní agentura a financování sportu v ČR“

Termín a čas konání: úterý 19.  listopadu 2019 9.30 – 15.45h

Místo konání: Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice, v místnosti XXX (bude doplněno) na adrese Studentská 84, Pardubice 2

 

Program workshopu:

9.30 – 10.00h  Registrace účastníků + Coffee break

 

I. Dopolední část programu – Řízení a plánování sportu v ČR

 

10.00  – 10.10h: PhDr. Jan Šíma, Ph.D. (FTVS UK Praha) – oficiální zahájení

10.10 – 10.40h: Milan Hnilička, Vládní zmocněnec pro sport – Národní agentura pro sport

10.40 – 11.00h: Diskuse

11.00 – 11.30h: Prof. Ing. arch. Miloš Kopřiva. (fakulta Stavební, ČVUT v Praze) – Plánování výstavby sportovních zařízení v obcích 

11.30– 11.50h: Doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. (FTVS UK Praha) – Řízení sportu v ČR – ministerstvo nebo agentura?

11.50– 12.10h: Doc. Ing. Jiří Novotný, CSc (FSpS MU Brno) – Vývoj řízení sportu v českých zemích a vliv na členskou základnu

12.10 - 12.30h: Diskuse 12.30 – 13.30h: Přestávka na oběd

 

 

II. Odpolední část programu – Financování sportu

 

13.45 – 14.15 h: Transparency International – Transparentní financování sportu v ČR

14.15 – 14.30 h: Diskuse

14.30 – 14.50 h: Ladislav Sebök – Řízení sportu na regionální úrovni – zkušenosti z Olomouckého kraje

14.50 – 15.20 h: Mgr. Jan Procházka (FTVS UK Praha) – Modely financování sportu v různých Evropských a světových zemí 

15.20 – 15.45 h: Diskuse

 

15.45 h: Zakončení workshopu

 

Pozvánka na WORKSHOP V PDF