4. workshop ČASEM

17. května 2018

 

Pozvánka

na 4. workshop České asociace sportovních ekonomů a manažerů (ČASEM) na téma

„Koncepce rozvoje sportu na municipalitách“

 

 

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si vás pozvat na odborné setkání spolku České asociace sportovních ekonomů a manažerů (ČASEM).

 

4. workshop ČASEM proběhne 14. června 2018 na Fakultě tělesné kultury (FTK) Univerzity Palackého v Olomouci, přednáškové místnosti Aplikačního centra BALUO na Třídě Míru 117, 771 11 Olomouc. Workshop je zaměřen na velmi aktuální téma Koncepce rozvoje sportu na municipalitách.

 

Setkání je určeno pro všechny, kteří se podílí na utváření sportu a sportovních koncepcí na obecní, regionální či spolkové úrovni. Vítáme samozřejmě ostatní zájemce o tuto problematiku – zástupce obcí, akademické obce, médií, či z řad studenstva. Na workshopu vystoupí odborníci z praxe, z univerzit včetně odborníků na sportovní legislativu, ekonomové a manažeři.

Jestliže se domníváte, že pozvánka je určena pro někoho jiného z Vaší obce či organizace, neváhejte mu ji přeposlat.

Registrovat se na workshop můžete online kliknutím na odkaz zde do 30. 5. 2018. Účastnický poplatek činí 650 Kč (vystupující s příspěvkem neplatí). Více informací o této akci najdete v přiloženém Programu konference (workshopu). Kontaktní e-mailová adresa: tomas.hollein@upol.cz. Akce má omezenou kapacitu na 60 účastníků.

 

Na setkání s Vámi se těší

 

Doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.                                                    Doc. Ing. Vladimír Hobza, Ph.D.

předseda spolku ČASEM                                                        člen předsednictva ČASEM

                                                                                                organizátor workshopu

 

 

Program 4. Konference (workshopu) ČASEM

Hlavní téma: „Koncepce rozvoje sportu na municipalitách“

Termín konání: 14.6.2018

Místo konání: Aplikační centrum BALUO, FTK UP v Olomouci, Tř.Míru 117 Olomouc

Časový program: 10.30 – 15.45h

Program:

I. Dopolední část programu

 

10.30 h  Registrace účastníků

 

Coffee break

 

11.00 h: Zahájení – Program workshopu

11.05 – 11.10 h: Děkan FTK UP Mgr. Michal Šafář, Ph.D. – oficiální zahájení

11.10 – 11.30 h: Mgr. Karel Kovář, Ph.D., náměstek ministra MŠMT – Koncepce rozvoje sportu na municipalitách.

11.30 – 11.50 h: doc.Ing. Jiří Novotný, CSc (FSpS MU Brno). - Doporučení komise pro ekonomickou dimenzi sportu EU (z plánovacího období 2014 – 2017) v oblasti velkých sportovních akcí a investic do sportovní infrastruktury. Alternativní téma: Doporučený postup obcí při uvažované výstavbě sportovního zařízení.

11.50 – 12.10 h: doc.Ing. Vladimír Hobza, Ph.D. (FTK UP Olomouc) – Příspěvek ke koncepci financování sportu na municipalitách.

12.10 12.30 h: Diskuse

12.30 – 13.30 h: Přestávka na oběd

 

II. Odpolední část programu

 

13.30 – 13.50 h: Ing. Vítězslav Holub (ředitel odboru servisních center ČUS) & Mgr. Jakub Popelka, Ph.D. (Lokal Sport)  - Praktické aspekty tvorby Plánů rozvoje sportu v obcích.

13.50 – 14.10 h: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. (ESF MU Brno) – Sport a strategické plánování obcí.

             Případně: PhDr. Jan Šíma, Ph.D. (FTVS UK Praha) - Analýza příležitostí a hrozeb financování sportovních klubů z veřejných prostředků. 

14.10 – 14.30 h: Diskuse

14.30 – 14.45 h: Přestávka – coffee break; alternativně: pokračování diskuse.

 

14.45 – 15.05 h: Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D. (FTK UP Olomouc) - Podpora pohybové aktivity a komunální politika.

15.05 – 15.25 h: Mgr. Jiří Kubíček - Problematika obcí a spolků ve světle Občanského zákoníku a Zákona o podpoře sportu.

15.25 – 15.45 h: Diskuse

15.45 h: Slavnostní zakončení